ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΚΑΔΟΙ

LIFT-O-MAT

Ευέλικτο αρθρωτό σύστημα

Eυέλικτο αρθρωτό σύστημα

Το Lift-o-Mat είναι ένα ευέλικτο σύστημα υπόγειων κάδων, ιδανικό για σημεία πόλεων που είτε δεν
υπάρχει επαρκής χώρος, είτε δεν είναι κατάλληλος, προκειμένου να τοποθετηθούν συμβατικοί κάδοι.
Η εγκατάσταση υποχωρεί σταδιακά από την επιφάνεια προς το υπέδαφος. Μέσα στον υδραυλικό
αυτόματο ανελκυστήρα τοποθετούνται συμβατικοί κάδοι, με αποτέλεσμα η αποκομιδή να μπορεί να
γίνει από συμβατικά απορριμματοφόρα, χωρίς την χρήση επιπρόσθετου εξοπλισμού.

Lift O Mat Enssol
Lift O Mat Enssol

Eυέλικτο αρθρωτό σύστημα

Το Lift-o-Mat είναι ένα ευέλικτο σύστημα υπόγειων κάδων, ιδανικό για σημεία πόλεων που είτε δεν
υπάρχει επαρκής χώρος, είτε δεν είναι κατάλληλος, προκειμένου να τοποθετηθούν συμβατικοί κάδοι.
Η εγκατάσταση υποχωρεί σταδιακά από την επιφάνεια προς το υπέδαφος. Μέσα στον υδραυλικό
αυτόματο ανελκυστήρα τοποθετούνται συμβατικοί κάδοι, με αποτέλεσμα η αποκομιδή να μπορεί να
γίνει από συμβατικά απορριμματοφόρα, χωρίς την χρήση επιπρόσθετου εξοπλισμού.

Τα 4 μέλη του συστήματος Lift-o-Mat

  • Τσιμεντένιο περίβλημα – Προκατασκευασμένο και αδιάβροχο τσιμεντένιο περίβλημα
  • Ανελκυστήρας – Ανελκυστήρας που διαθέτει επίγεια πλατφόρμα στο πάνω μέρος του και
    πλατφόρμα για τους κάδους στο κάτω
  • Θυρίδα ρίψης – Οι θυρίδες είναι τοποθετημένες στο πάνω μέρος του υπόγειου συστήματος
    και ακριβώς πάνω από τους κάδους
  • Μονάδα ρεύματος – Ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα τοποθετημένο σε δευτερεύον φρεάτιο δίπλα
    στο Lift-o-Mat
Lift O Mat Enssol
Lift O Mat Enssol

Υδραυλική λειτουργία

Η ανύψωση του ανελκυστήρα από το τσιμεντένιο
περίβλημα πραγματοποιείται, ανάλογα με το προϊόν,
είτε μέσω χειριστηρίου ελέγχου είτε μέσω στήλης
ελέγχου.


LU 200
Στο σύστημα LU 200 το υδραυλικό υποσύστημα
τοποθετείται στο τσιμεντένιο περίβλημα. Εάν η θυρίδα ρίψης απορριμμάτων περιλαμβάνει τροφοδοτικό, το χειριστήριο ελέγχου τοποθετείται στο πίσω μέρος της θυρίδας. Στην περίπτωση που ο ανελκυστήρας λειτουργεί μέσω ενός εξωτερικού υδραυλικού συστήματος, για παράδειγμα μέσω του συστήματος του απορριμματοφόρου, η υδραυλική σύνδεση τοποθετείται και πάλι στο πίσω μέρος της θυρίδας ρίψης.

Lift O Mat Enssol

LU 300 LU 400 LU 500 LU 600


Σε αντίθεση με το σύστημα LU 200, το υδραυλικό υποσύστημα της σειράς LU 300-600 τοποθετείται σε ξεχωριστό δευτερεύον φρεάτιο δίπλα στον ανελκυστήρα.
Το υποσύστημα και ο ανελκυστήρας συνδέονται στους κυλίνδρους ανύψωσης μέσω υδραυλικών σωλήνων.
Για την λειτουργία του συστήματος ανύψωσης υπάρχει είτε μια βυθιζόμενη στήλη ελέγχου τοποθετημένη στο δευτερεύον φρεάτιο είτε μια σταθερή στήλη ελέγχου (με κλειδαρια).

Lift O Mat Enssol

συΓχρονεσ λυσεισ

Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας με τεχνολογίες Internet of Things (IoT) και Blockchain

ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΚΑΔΟΙ

ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΚΑΔΟΙ

ΕΞΥΠΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

ΕΞΥΠΝΟΙ ΣΤΗΛΟΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ

ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΚΑΔΟΙ

ECOISOLA ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

CLEAN CUBE

ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΚΑΔΟΙ

ΕΞΥΠΝΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ